Wie is die "GevelGoeroe"?

Goe·roe (de; m,v; meervoud: goeroes) onderwijzer, leermeester, gezaghebbende, leider, aldus de Dikke van Dale. Maar wie durft dat van zichzelf te zeggen? Volgens mij zou niemand dat moeten doen maar het zijn de collega’s uit de branche die mij deze naam hebben gegeven en daar ben ik wel trots op. Alleen als je kennis van zaken hebt en vooral ook deelt, mag je je zo’n titel toe eigenen, toch?
Al weer bijna 25 jaar heb ik mij toegelegd op het behandelen van bakstenen gevels. Een passie, waar ik midden jaren negentig als vertegenwoordiger van reinigingsmachines, met de gevelreiniging in aanraking kwam. 

Al snel werd ik geconfronteerd met problemen in de gevelreiniging zoals witte uitslag waar nog geen oplossingen voor waren. Gefascineerd om hier de juiste oplossing voor te vinden ontwikkelde ik hiervoor een product, de huidige G15. Spoedig kwam er andere problematiek op mijn pad zoals kleurverschillen in baksteen en voegwerk, peacocking en de inferieure kwaliteit van de impregneermiddelen op dat moment. Door telkens mijn kennis op dit vakgebied uit te breiden kon ik voor deze problemen de juiste oplossingen vinden. 

Door zitting te hebben in vele commissies en besturen van brancheverenigingen en certificerende instellingen kon ik mijn kennis delen en mijn invloed aanwenden om o.a. een certificering voor hydrofoberen en gevelreiniging in het leven te roepen, de CUR61 te herschrijven en uit te breiden met een extra deel over hydrofoberen.
Daarnaast heb ik ook bijgedragen aan de ontwikkeling voor het handboek over gevelreiniging en milieu (Stand der Techniek Gevelreiniging). Uiteraard heb ik mijn kennis en ervaring met de vele honderden projecten die we in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd weten uit te breiden.

U begrijpt dat als u de GevelGoeroe vraagt om naar uw project, woning of gevel probleem te komen kijken u gewaarborgd bent van een uitstekend advies. U mag er op vertrouwen dat de gekozen oplossing te allen tijde zal leiden naar een schone en/of droge gevel waarbij er respect zal zijn voor uw eigendom en uiteraard het milieu. 

Sander Kemper
Adviseur, specialist esthetische gevelbehandelingen en product-ontwikkelaar gevelproducten. 

GevelGoeroe is een onderdeel van Saaz Handel B.V.
Nering Bögelweg 115
7418 HJ Deventer
info@gevelgoeroe.nl